ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ ΣΠΙΤΙΟΥ

Όσο για το εξωτερικό βάψιμο σπιτιού είναι κατά βάση πιο οικονομικό με ένα κόστος περίπου στα 2 -3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όμως, το κόστος αυτό σχεδόν διπλασιάζεται για τα μέτρα όπου θα χρειαστεί σκαλωσιά, εφόσον είναι απαραίτητη.

Δείτε στo παρακάτω videos μία από τις εργασίες μας:

ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ ΒΑΨΙΜΟ (εξωτερικού χώρου)

 

Εδώ να τονίσουμε πως αυτές οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο αφορούν μέτρα επιφάνειας τοίχων που θα βαφτούν και όχι τα μέτρα του σπιτιού. Δηλαδή όταν μιλάμε για κόστος βαψίματος 50m² δεν αναφερόμαστε σε σπίτι 50 τετραγωνικών αλλά σε συνολική επιφάνεια τοίχων (ταβάνια, πλαϊνοί τοίχοι κλπ) συνολικού εμβαδού 50m². Όλες οι παραπάνω τιμές προϋποθέτουν πως τα βαψίματα θα γίνουν σε άδεια σπίτια, καθώς αν υπάρχουν και έπιπλα μέσα ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή επιβάρυνση.

Να επισημάνουμε επίσης πως στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (χρώματα – μονωτικά – στόκοι, κλπ).

Δείτε πιο κάτω στη φωτογραφία: τελειωμένο εξωτερικό βάψιμο σπιτιού

τελειωμένο εξωτερικό βάψιμο σπιτιού

 
Διαβάστε περισσότερα για το βάψιμο σπιτιού

Διαβάστε περισσότερα για τις τιμές βαψίματος σπιτιού

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ ΣΠΙΤΙΟΥ  – Ελαιοχρωματιστής “Ο Γιώργος”